De tien ambities

De Economische Toekomst 2040 telt tien ambities voor een sterke economische toekomst van de gemeente. De ambities richten zich niet puur op de gemeentegrenzen; economie stopt ook niet voorbij de gemeentegrens.

Wij hebben de regio nodig voor een sterkere economische toekomst en de regio heeft ons nodig. In de ambities geven we aan wat we nu vinden dat we in 2040 bereikt moeten hebben.

De ambities lijken in sommige gevallen misschien utopisch, maar we willen onszelf uitdagen. En met ‘we’ bedoelen we ondernemers, gemeente/regio en onderwijsinstellingen samen.

Iedere ambitie heeft een zogenaamde ambitie-ambassadeur. De ambassadeur zet zich actief in om de ambitie waar te maken en is hiervoor eerste aanspreekpunt. De groep ambassadeurs bestaat uit
ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van het onderwijs.