In 2040 zijn we binnen 10 minuten in Amsterdam

We willen werk maken van onze bereikbaarheid. Daarom zetten we in op innovatieve en duurzame manieren van vervoer, naast lopende projecten als het verbeteren van de N247 en de derde ontsluitingsweg. Niet alleen voor ons woon-werkverkeer, maar ook voor de vervoersstromen van logistiek en het toerisme.

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jaap Buijs

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!

Projecten

Plan van aanpak

De eerste projectenlijst is opgesteld en kan worden uitgevoerd. De ambitie-ambassadeurs zijn opgestaan en hebben de intentie uitgesproken om de ambities invulling te geven. De volgende aanpak wordt hiervoor gestart:

Nieuws

Meer nieuwsberichten