In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

We willen samen de transitie richting energieneutraal maken. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen, samenwerking, maar ook duidelijke communicatie over het waarom en het hoe nodig.

We gaan werk maken van duurzame warmte, ruimte voor circulaire bedrijvigheid en financieringsmogelijkheden.

Duurzaamheid is een breed begrip, daarom moet niet alleen het gesprek gevoerd worden over ‘harde’ duurzaamheidsmaatregelen, maar ook duurzamer denken in dagelijkse beslissingen moet een plaats krijgen in ‘het gesprek’.

We willen elkaar inspireren met innovatieve oplossingen en ideeën.

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Economisch Platform

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!

Projecten

Plan van aanpak

De eerste projectenlijst is opgesteld en kan worden uitgevoerd. De ambitie-ambassadeurs zijn opgestaan en hebben de intentie uitgesproken om de ambities invulling te geven. De volgende aanpak wordt hiervoor gestart:

Nieuws

Meer nieuwsberichten