In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

We willen vooruitlopen in kennisontwikkeling. In een razendsnel veranderende wereld veranderen ook de vaardigheden die door bedrijven van werknemers worden gevraagd. Dit betekent dat onderwijs en ondernemers ontzettend goed moeten samenwerken om leerlingen de juiste vaardigheden mee te geven. Daarom gaan we werken aan meer gastcolleges, betere stages en meer volwassenenonderwijs.

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jeanine van Schendel

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!

Projecten

Plan van aanpak

De eerste projectenlijst is opgesteld en kan worden uitgevoerd. De ambitie-ambassadeurs zijn opgestaan en hebben de intentie uitgesproken om de ambities invulling te geven. De volgende aanpak wordt hiervoor gestart:

Nieuws

Meer nieuwsberichten