Wat en waarom Economische Visie 2040?

Begin 2019 zijn het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente samen gestart aan een bijzonder traject: Onze Economische Toekomst 2040. Tijdens verschillende ThemaCafés en grootschalige events, werden samen de uitgangspunten voor onze economie richting 2040 bepaald. Alle input is inmiddels verzameld en verwerkt in 'onze 10 ambities voor 2040' met daarbij concrete projecten. Deze 10 Ambities zijn gepresenteerd tijdens de spectaculaire Eindbijeenkomst. Laten we het ‘wij gevoel’ vasthouden en samen zorgen voor een blijvend gezond economisch klimaat!

Ambities

1. In 2040 hebben wij de allerbeste communicatie tussen ondernemers onderling en tussen overheid en ondernemers

We willen samen sterker worden. Daarom moeten de werelden van gemeente en ondernemers dichter bij elkaar komen te liggen. Daarom ondertekenen alle ondernemersverenigingen een samenwerkingsconvenant om zich achter het bereiken van de ambities te scharen. Ook stapt de gemeente meer op ondernemers af om ze te helpen bij complexe vraagstukken.

2. In 2040 staan wij nationaal- en internationaal bekend om onze gastvrijheid

We willen onze bezoekers een onvergetelijke beleving bieden. Tegelijkertijd moet toerisme niet ten koste gaan van de leefbaarheid. We gaan daarom samen op zoek naar hoe we willen omgaan met toerisme. Marketing, ruimtegebruik, en gastheerschap spelen hierin een belangrijke rol.

3. In 2040 wonen en werken wij op de meest ideale locaties

We willen wonen op prachtige plekken zoals langs de Dijk, maar we willen ook genoeg ruimte voor onze bedrijvigheid veiligstellen. In 2040 willen we daarom optimaal gebruik maken van de schaarse ruimte in de gemeente. Daarom gaan we samen op zoek naar transformatielocaties voor wonen en gaan we slimmer om met ruimte in panden.

4. In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

We willen vooruitlopen in kennisontwikkeling. In een razendsnel veranderende wereld veranderen ook de vaardigheden die door bedrijven van werknemers worden gevraagd. Dit betekent dat onderwijs en ondernemers ontzettend goed moeten samenwerken om leerlingen de juiste vaardigheden mee te geven. Daarom gaan we werken aan meer gastcolleges, betere stages en meer volwassenenonderwijs.

5. In 2040 zijn we binnen 10 minuten in Amsterdam

We willen werk maken van onze bereikbaarheid. Daarom zetten we in op innovatieve en duurzame manieren van vervoer, naast lopende projecten als het verbeteren van de N247 en de derde ontsluitingsweg. Niet alleen voor ons woon-werkverkeer, maar ook voor de vervoersstromen van logistiek en het toerisme.

6. In 2040 hebben we de beste digitale infrastructuur van de regio

We willen in 2040 excelleren op het gebied van digitale innovatie. De digitale infrastructuur is hiervoor de basis en moet dus meer dan in orde zijn. Daarom gaan we met een aantal initiatiefnemers onderzoeken hoe we bijvoorbeeld met de uitrol van 5G, glasvezel en andere (toekomstige) technologieën voorop kunnen lopen.

7. In 2040 zijn we dé startup hoofdstad boven ‘t IJ

We willen blijven winnen van de concurrentie. Nieuwe ideeën en oplossingen zijn hiervoor essentieel. Daarom creëren we een ecosysteem waarin nieuwe ideeën en bedrijven een kans krijgen, er van elkaar geleerd kan worden, ondernemers elkaar inspireren en (bijvoorbeeld ook financieel) samenwerken.

8. In 2040 is er voor iedereen genoeg werk in de regio

We willen graag in 2040 de gemeente zijn met het laagste werkloosheidspercentage van Nederland. Daarvoor moet er genoeg ruimte zijn om onze bedrijven te huisvesten. Zowel in de gemeente als in de regio. Daar gaan we dus de komende jaren werk van maken. Ook gaan we de ontwikkeling van onze belangrijke MKB-sector stimuleren.

9. In 2040 is er voor iedereen genoeg werk in de regio

We willen samen de transitie richting energieneutraal maken. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen en samenwerking nodig. Daarom gaan we werk maken van restwarmte, ruimte voor circulaire bedrijvigheid en financieringsmogelijkheden. Ook willen we elkaar inspireren met innovatieve oplossingen en ideeën.

10. In 2040 zijn we de belangrijkste en groenste voedselproducent van de regio

We willen in 2040 (nog steeds) een florerende agrarische sector hebben. Een sector die voorop loopt in duurzame innovatie in bedrijfsvoering en productie. Een sector met een positief imago waar trotse mensen werken. Daarom gaan we binnen de MRA aan de slag met de toeristische sector, de horeca en detailhandel om lokale producten in de schijnwerpers te zetten.

Stappenplan

6. Actieplan opstellen en concretisering van projecten
Stap 1
Startbijeenkomst
Stap 2
ThemaCafés
Stap 3
Uitwerken en
analyseren resultaten
Stap 4
Ideeën verwerken
in concrete plannen
Stap 5
Presentatie plannen
tijdens Eindconferentie
Stap 6
Actieplan opstellen en
concretisering van projecten