In 2040 wonen en werken wij op de meest ideale locaties

We willen wonen op prachtige plekken zoals langs de Dijk, maar we willen ook genoeg ruimte voor onze bedrijvigheid veiligstellen. In 2040 willen we daarom optimaal gebruik maken van de schaarse ruimte in de gemeente. Daarom gaan we samen op zoek naar transformatielocaties voor wonen en gaan we slimmer om met (ongebruikte) ruimte in panden.

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!

Projecten

Plan van aanpak

De eerste projectenlijst is opgesteld en kan worden uitgevoerd. De ambitie-ambassadeurs zijn opgestaan en hebben de intentie uitgesproken om de ambities invulling te geven. De volgende aanpak wordt hiervoor gestart:

Nieuws

Meer nieuwsberichten