Terug naar vorige pagina

Nieuws

Ecosysteem Talentontwikkeling in kaart gebracht

De coronacrisis heeft een enorme krimp tot gevolg in horeca, vervoers- en transportsector, uitzend- en reisbranche, industrie en zorgdiensten. Ontslagrondes en faillissementen worden realiteit. Tegelijkertijd is er juist een grote vraag naar talent in sectoren als techniek, ICT, onderwijs en zorg. Het is meer noodzakelijk dan ooit om levenslang leren en om bij- en omscholing te ondersteunen. Samen met partners heeft de Amsterdam Economic Board het initiatief genomen om een tool te creëren die het effectief inzetten en ontwikkelen van talentinitiatieven in de regio kan ondersteunen. Het prototype is nu een feit.

In de Metropool Amsterdam wordt fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het vernieuwen van het onderwijs. In de afgelopen jaren is er een snelle groei van en diversiteit aan nieuwe opleidingen zoals IT academies, publiek-private initiatieven zoals House of Skills en TechConnect en maatwerkoplossingen gericht op specifieke doelgroepen. Het ontbreken van een goed overzicht maakt het moeilijk voor veel partijen om op de juiste manier gebruik te maken en te profiteren van het ecosysteem voor talentontwikkeling. Het belemmert de besluitvorming over investeringen en het vinden van de juiste verbanden. Het leidt tot het inefficiënt gebruik van middelen, gefragmenteerde oplossingen, het opnieuw uitvinden van het wiel en blinde vlekken in talentontwikkeling. Bovendien zijn de groene, slimme en gezonde ambities van deze regio alleen mogelijk als deze worden ondersteund door de agile ontwikkeling van human capital.

Prototype Talentontwikkeling Ecosysteem Gids

Samen met de Hogeschool van Amsterdam, StartupAmsterdam, gemeente Amsterdam en Bureau Metropoolregio Amsterdam, is de Board een project gestart om initiatieven in de regio op het gebied van talentontwikkeling op een efficiënte manier te ontsluiten. Daarbij is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, interviews afgenomen met triple helix partijen en focusgroepen georganiseerd. De output is een prototype, gemaakt door Digital Society School. Dit prototype maakt gebruik van fictieve data. In de volgende fase gaan we de echte tool bouwen die gebaseerd is op ‘real data’ uit de regio. De eerste reacties op het prototype zijn veelbelovend.

Doelgroepen

Met de tool vinden bedrijven straks hun weg in aanbod voor talentontwikkeling (bijv. opleidingen voor tech banen of het omscholen naar zorg professionals) en inzicht hoe ze aan talentontwikkeling in de regio kunnen bijdragen (bijvoorbeeld stages bieden). Kennisinstellingen & talent-initiatieven krijgen de mogelijkheid om de juiste connecties te maken met relevante doelgroepen en zichtbaarheid te vergroten. Overheden biedt het een up-to-date overzicht voor investeringsbeslissingen en efficiënte allocatie van resources.

Vervolgstappen

Met het maken van een prototype is de eerste fase in onze zoektocht naar een oplossing voor een Talentontwikkeling Ecosysteem Gids afgerond. In de vervolgfase staat onder andere het aanbrengen van scherpe focus (bijvoorbeeld energietransitie en circulaire economie), financiering en een governance & partnership model centraal.

Doe mee!

Ben je zelf op zoek naar een overzicht van initiatieven voor levenslang leren, om- en bijscholing in de regio en/of wil je de gids helpen valideren? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.
Lees hier het gehele bericht op de website van het Amsterdam Economic Board: Amsterdam Economic Board

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Jeanine van Schendel
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!