Terug naar vorige pagina

Nieuws

Educate yourself: gratis MRA University webinairs

MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden maar ook andere belangstellenden zoals ondernemers en onderwijsinstellingen online en interactieve colleges (gegeven door hoogleraren en experts) om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de Metropoolregio Amsterdam-samenwerking.

De reeks met verschillende webinars van MRA University gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s die onze regio raakt. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. Dit zijn onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden.

De webinars zijn gratis te bekijken via de website van de metropoolregio Amsterdam; MRA University

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Jeanine van Schendel
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!