Terug naar vorige pagina

Nieuws

Het Startersloket online! Startersloket = tijdelijk ‘Coronaloket’!

In eerste instantie zou begin april de website van het Startersloket live gaan. De website is bedoeld om startende ondernemers te voorzien van informatie om zo goed mogelijk te kunnen beginnen aan een nieuwe onderneming.
Toen begin maart duidelijk werd dat Covid-19 voor veel bestaande ondernemers problemen zou brengen is het Startersloket eerder live gegaan om álle ondernemers te voorzien van informatie over de maatregelen en de voorzieningen die door de overheid zijn getroffen.

Elke aangesloten gemeente heeft een eigen Startersloket. Joeri: ‘Die zijn zo ingericht dat alle informatie voor startende ondernemers in een bepaalde gemeente beschikbaar is. Door deze crisis voelden wij ons genoodzaakt een bijdrage te leveren. In overleg met gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam focussen we ons daarom zo lang dat nodig is op juiste informatievoorziening omtrent de coronaregelingen. Door zo actueel mogelijk te zijn op onze site, met juiste informatie, ontlasten we deze gemeenten en de daarin gevestigde ondernemers. We zijn dus echt een verlengstuk van deze gemeenten.’

ONDUIDELIJK
Niet alle informatie is altijd even duidelijk voorhanden: ‘We willen zoveel mogelijk onzekerheden wegnemen. Daarom delen we op onze site alleen informatie van gerenommeerde partijen als Rijksoverheid, KvK, UWV, Belastingdienst en de gemeenten zelf. We zien aan de bezoekersaantallen dat het voldoet aan een grote behoefte. De website is 24/7 bereikbaar voor antwoorden op vragen. En onder kantoortijden is het mogelijk te chatten, bellen of mailen met onze medewerkers.
We helpen ondernemers niet met het invullen van een aanvraag, maar leiden ze wel naar de juiste mogelijkheden.’

FAQ
Een aantal vragen wordt vaker gesteld: ‘Het gaat dan vooral over het aanvragen van uitstel voor inkomstenbelasting en btw, het aanmelden voor de compensatieregeling voor getroffen sectoren en vragen over de Tozo-regeling. De antwoorden op deze vragen bundelen we en versturen we in een nieuwsbrief naar desbetreffende ondernemers. Daarnaast is alle informatie op de site te vinden. Zo hoeven ondernemers niet op verschillende platformen op zoek naar informatie, maar vinden ze op één plek het antwoord op hun vragen over de regelingen en kunnen ze er terecht als ze nog vragen hebben.’

MOEILIJKE TIJD
‘Natuurlijk is het voor elke ondernemer een spannende tijd’, vervolgt Joeri ‘maar vooral het toerisme wordt genadeloos hard getroffen en dat is een sector die in deze twee gemeenten een belangrijke bron van inkomsten is. Vooral als je kijkt naar alle bedrijvigheid die er indirect ook van profiteert. Voor een hoteleigenaar is de eenmalige bijdrage van € 4000 een druppel op de gloeiende plaat. En als je als zzp’er een topinkomen gewend bent, dan is een bijstandsuitkering even slikken. Maar wat de overheid nu aan gelden beschikbaar stelt is echt ongekend veel. Het is voor iedereen te hopen dat de genomen maatregelen snel niet meer nodig zijn. Want dat betekent ook dat het virus op z’n retour is.’

NÁ CORONA
Joeri hoopt dat ondernemers ook een les trekken uit deze crisis: ‘Als je als zzp’er al in de eerste week in de financiële problemen komt, dan heb je je zaken niet op orde. Ondernemen betekent risico’s nemen, maar ook zorgen voor een buffer. Als we ná deze crisis weer onze kerntaak op kunnen pakken en starters een klankbord kunnen bieden, is die boodschap nog nadrukkelijker onderdeel van het advies. Misschien dat dit duidelijke voorbeeld mensen nog meer aan het denken zet.’

Dat dit een goede zet was is gebleken! Honderden ondernemers hebben het Startersloket geraadpleegd!

Website Startersloket: Startersloket Edam Volendam
Artikel in ZaaQ: Startersloket is tijdelijk Coronaloket

Ambitie 1

Samenwerking

In 2040 hebben wij de allerbeste communicatie tussen ondernemers onderling en tussen overheid en ondernemers

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!