Terug naar vorige pagina

Nieuws

Lokale producten verkrijgbaar bij de supermarkt om de hoek

Kortere ketens, minder schakels, minder kilometers en meer verbondenheid tussen consument en de producent. Dat was het onderwerp van de MRA University van dinsdag 9 juni met Boardlid Barbara Baarsma. ‘De Metropoolregio Amsterdam is een voedselparadijs. Onze maaltijden leggen nu 30.000 kilometer af, terwijl binnen 30 kilometer een rijkdom aan producten is te vinden.’

‘De coronacrisis laat zien hoe wendbaar korte ketens zijn. Er zijn veel nieuwe verbanden bijgekomen en bestaande korte ketens hebben hun omzet verviervoudigd.’, vertelt Boardlid Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Een echt duurzaam herstel vraagt om kringlooplandbouw ondersteund door kortere ketens. Zij adviseert om daar actief aan te werken.

Baarsma was op 9 juni de achtste spreker in de MRA University reeks die de Gemeente Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board wekelijks organiseren.

Niet alleen hyperefficiënt en mondiaal maar ook lokaal en verbonden
De voedselketens van nu zijn door wereldwijde specialisatie, optimalisatie van productie, data en uitonderhandelde relaties hyperefficiënt ingericht. Dat is iets om trots op te zijn, het vervult een belangrijke rol in het oplossen van voedselproblemen. Nederland zit als de tweede voedselexporteur ter wereld midden in dat systeem. We exporteren 75% van onze landbouwproducten, en importeren 50% van ons voedsel. Baarsma: ‘We moeten deze lange ketens koesteren, maar tegelijkertijd inzetten op efficiënte korte ketens. Dat is een belangrijk voor kringlooplandbouw en verdienvermogen van boeren’.

Kringlooplandbouw is nodig om biodiversiteit en bodemkwaliteit te herstellen en uitstoot van broeikasgassen en stikstof te verminderen. Boeren van Amstel laat zien dat stedelingen bereid zijn een beetje extra te betalen voor deze kwaliteit. Door kortere ketens hoeft marge bovendien over minder partijen verdeeld te worden, zodat het verdienvermogen van producenten omhoog gaat. Deze ketenpartijen hebben veel contact met elkaar en kunnen daardoor gerichter innoveren en inspelen op veranderingen.

Niet met een dieselbusje naar de stad, maar vrachtjes combineren
Minder voedselkilometers is een evident voordeel, maar ook korte ketens moeten inzetten op schoon vervoer, zeker voor de last mile. ‘De boer moet niet in een halfvol dieselbusje naar de stad rijden, maar samenwerken met andere ketens om vrachtjes te bundelen en schoon naar de consument te brengen’. En ook voor andere ketens in het interessant om na te denken welke schakels er tussenuit kunnen.

Marja Ruigrok, wethouder Economie en Innovatie van de gemeente Haarlemmermeer, roept ketenpartners op om zich aan te sluiten bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Een andere manier voor korte ketens om samen op te trekken is organiseren van een goede marktplaats met veel en veelzijdig aanbod waar afnemers graag komen shoppen. Bovendien levert dat veel data op, zodat men slim kan inspelen op veranderende behoeften. Idealiter wordt de efficiency van het bestaande systeem verweven met de korte ketens. Producten van om de hoek verkrijgbaar bij de supermarkt om de hoek.

Niet praten maar poetsen
Baarsma is de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij twee nieuwe lokale ketens. Boeren voor Buren – waarbij landbouwrestanten vanuit de regio uitgedeeld werden aan gezinnen die in de knel kwamen, zodat zij toch gezond kunnen eten. Dit initiatief startte met veel vrijwillige inzet en gaat nu verder als startup. En Support Your Locals NL, waarbij in navolging van een open source initiatief in Amsterdam nu overal in het land lokale delicatessenboxen worden verkocht. Baarsma sluit af met de vraag aan iedereen om de korte ketens te ondersteunen: ‘Ga eens naar een boerderijwinkel, vraag in de winkel naar lokale producten en verkoop in je bedrijfsrestaurant net als de RAI producten van dichtbij’.

Voor het gehele bericht: Lokale producten bij supermarkt om de hoek

Ambitie 10

Voeding van de toekomst

In 2040 zijn wij de belangrijkste en groenste voedselproducent van de regio

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Frank de Wit
Stuur mij een mail
Sharon Veerman
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!