Terug naar vorige pagina

Nieuws

Meer lokale producten in restaurants overheid

Gedeputeerden Ilse Zaal en Zita Pels

(05 oktober 2020)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies zetten zich in voor meer lokaal geproduceerd voedsel in restaurants van de overheid.

Minister Schouten en gedeputeerden van de provincies tekenden hiervoor tijdens de webcast Nationale Handelsmissie Korte Keten de Green Deal Catering Overheidslocaties. Ook de provincie Noord-Holland tekende de Deal.

Minister Schouten: “Het doet mij goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, toch hun intentie uitspreken om in de toekomst zich in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen. Ik daag dan ook graag andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.

Zita Pels, gedeputeerde inkoop: “Natuurlijk hebben wij deze deal ondertekend. Wij geloven in de aanpak en wij voeren de meeste acties al langere tijd uit. In ons bedrijfsrestaurant bieden wij gezond, goed en betaalbaar eten aan dat bij voorkeur afkomstig is uit de directe omgeving. Wij hebben afgesproken met onze cateringpartner dat wij de inkoop van lokale producten de komende jaren verder uitbreiden Daarnaast kunnen medewerkers eten dat overblijft kopen via de app Too Good To Go. Zo komen we ook in actie tegen voedselverspilling.“

Het belang van de korte keten

Produceren en verkopen via een korte keten is een belangrijke pijler in de LNV-visie, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren doordat bijvoorbeeld restproducten van een aardappelteler en bierbrouwerij gebruikt worden voor het voer voor de varkens.

Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Ilse Zaal, gedeputeerde landbouw: “De provincie Noord-Holland werkt aan een voedselvisie om ervoor te zorgen dat de voedselketen (van zaadje tot bord) duurzamer wordt. Daar hoort natuurlijk bij: ‘begin bij jezelf’. Ook besteden wij al aandacht aan het vergroten van kennis bij provinciaal medewerkers op het gebied van duurzaam en gezond eten. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij vaak producten aanbieden die veel medewerkers of gasten nog niet kennen zoals hapjes gemaakt van zeewier of nieuwe vegetarische producten.”

Onderzoek Greendish

Vanwege deze Green Deal is door Greendish onderzocht, via een nulmeting, in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Daarnaast is de inkoop van seizoenproducten en in de meeste gevallen de inkoop van producten voorzien van duurzaamheidskeurmerk in het onderzoek meegenomen. De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat er nog ruimte voor verbetering is voor lokaal en duurzaam inkopen. Zowel op het gebied van lokaal (12%), herkomst (34% uit Nederland), aantal schakels (15% 0-1 schakels) als seizoen en teeltwijze (19% uit het seizoen en volle grond). De resultaten hebben bijgedragen aan het formuleren van de doelen van deze Green Deal. Het onderzoek is hier terug te lezen.

Over de Nationale Handelsmissie Korte Keten

Vanwege de verbinding boer(in) en burger heeft het Rijk aangegeven om met de provincies een handelsmissie in eigen land te organiseren met als doel de waardering van streekproducten te laten toenemen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Vanwege de coronacrisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen.

Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de 12 provincies. Op maandag 5 oktober ging minister Schouten, samen met het publiek via een webcast, in gesprek met enkele van deze pioniers. Wageningen University and Research (WUR) presenteerde tevens de eerste resultaten van een onderzoek naar korte ketens.

Voor het volledige bericht: Provincie Noord Holland

Ambitie 10

Voeding van de toekomst

In 2040 zijn wij de belangrijkste en groenste voedselproducent van de regio

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Frank de Wit
Stuur mij een mail
Sharon Veerman
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!