Terug naar vorige pagina

Nieuws

Onderzoek onderdoorgang N247 Broek in Waterland verder uitgewerkt

(02 oktober 2020)

Gedeputeerde Staten besluiten om in een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang N247 in Broek in Waterland 2 varianten gedetailleerd verder uit te werken.

Zowel de variant met 1 rijstrook per rijrichting als de variant met 1 rijstrook en 1 busstrook per rijrichting worden nader onderzocht. Hiermee nemen GS het advies van de stuurgroep over. Het onderzoek is naar verwachting eind 2021 afgerond.

In de regio Waterland leeft al jaren de wens om het doorgaande verkeer op de provinciale weg N247 ondergronds het dorpshart te laten passeren. Met de vervolgstudie moet onder andere duidelijk worden hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland: “Samen zetten we nu de schouders onder de volgende stap naar realisatie van een onderdoorgang. De inwoners verdienen een haalbare en betaalbare oplossing die bijdraagt aan de leefbaarheid in Broek in Waterland”.

Co-creatie

De provinciale weg N247 doorsnijdt het dorp Broek in Waterland. Via een co-creatieproces met de dorpsraad van Broek in Waterland zijn de afgelopen 2 jaar verschillende varianten van een onderdoorgang uitgewerkt. Ook bij de vervolgstudie worden de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de regio Waterland nadrukkelijk gevraagd weer mee te denken, zodat het eerder gestarte co-creatieproces wordt voortgezet.

Vervolgstudie

De vervolgstudie naar een tweebaans onderdoorgang en een tweebaans-met-busbaan onderdoorgang duurt ongeveer een jaar. In het onderzoek worden de kosten, risico’s en technische onderdelen gedetailleerder onderzocht dan in de voorgaande studies naar de onderdoorgang. Ook wordt de impact van een onderdoorgang op de huidige hefbrug en de Broekervaart in de vervolgstudie nauwkeurig in beeld gebracht, evenals het effect op de verkeersstromen en de omgeving. Op basis van dit onderzoek wordt naar verwachting begin 2022 een definitief besluit genomen over de aanleg en de kostenverdeling.

Programma Bereikbaarheid Waterland

De studie voor een onderdoorgang N247 Waterland is een onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. In dit programma werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent verschillende deelprojecten. Ga voor meer informatie naar www.BereikbaarheidWaterland.nl.

Ambitie 5

Bereikbaarheid

In 2040 zijn we binnen 10 minuten in Amsterdam

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!