Terug naar vorige pagina

Nieuws

Voedsel Verbindt: omslag naar een gezond voedselsysteem

(24 juni 2020)

De provincie Noord-Holland draagt van 2020 tot en met 2023 jaarlijks 125.000 euro bij aan Voedsel Verbindt. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die bijdragen aan een robuust, duurzaam en regionaal voedselsysteem.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat er gezond, goed en betaalbaar voedsel beschikbaar is voor iedereen. Voedsel dat bij voorkeur afkomstig is uit de regio. In Nederland is voldoende eten beschikbaar, er is een sterke agrarische keten en een internationaal toonaangevende levensmiddelenindustrie, maar een omslag in het voedselsysteem is noodzakelijk.

Duurzaam voedselsysteem

Het systeem staat onder druk door bijvoorbeeld de sterk groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en het consumptiepatroon. De coronacrisis zorgt ervoor dat de druk op de voedselindustrie in korte tijd enorm is toegenomen. Deze huidige situatie laat zien dat het meer dan ooit noodzakelijk is om de ketens binnen de voedselproductie korter te maken en regionale producenten en ondernemers te ondersteunen.

Voedsel Verbindt, een samenwerkingsverband van onder andere overheden, bedrijven, scholen en kennisinstellingen, draagt bij aan deze omslag. Doel van de samenwerking is om een duurzaam, gezond en circulair voedselsysteem op te zetten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende agrarische gebieden.

Ontwikkelingen versnellen

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top 5 van economisch sterke regio’s en is een belangrijke voedselregio in Nederland. In de regio is ontzettend veel kennis, energie en ervaring beschikbaar bij bedrijven, overheden, burger-initiatieven, scholen en kennisinstellingen. Voedsel Verbindt koppelt al die elementen met elkaar, waardoor ontwikkelingen versnellen én kansrijke initiatieven en innovaties op gang komen.

Voedsel Verbindt voert de komende jaren projecten uit die zich richten op 6 onderwerpen: Onze circulaire voedseleconomie, Gezond eten is gezond leven,
Slimmere voedselstromen, Schoner transport, Voedsellandschappen: eten uit eigen regio, Talent binden & boeien voor de voedseleconomie en Leren van
eigen data.

Lees meer op de website van Voedsel Verbindt

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Economisch Platform
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!