Terug naar vorige pagina

Project

Circulair

In kaart brengen van de (regionale) afspraken rondom circulaire economie. Stimuleren circulaire bedrijvigheid (op de bedrijventerreinen).

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Wat is circulaire bedrijvigheid/economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Een circulaire economie is fundamenteel anders dan een lineaire economie (zoals we deze kennen). Simpel gezegd delven we in een lineaire economie grondstoffen die we verwerken tot een product, dat na gebruik weg wordt gegooid. In een circulaire economie sluiten van de kringlopen van al deze grondstoffen. Het sluiten van die kringlopen vereist veel meer dan alleen recyclen.

Video Circulaire Economie

Rondom de Baanstee-Noord zijn al vestigingsmogelijkheden voor circulaire bedrijven. Gemerkt wordt dat dit onderwerp de aankomende jaren steeds belangrijker gaat worden en bedrijven zich steeds meer (willen) ontwikkelen naar circulaire bedrijven. Er zal onderzocht worden hoe we een deel van de beschikbare ruimte kunnen inrichten voor circulaire bedrijvigheid. Omdat circulaire bedrijvigheid lang niet altijd ‘schoon’ is (denk aan recycling) moet er naast ruimte ook voldoende milieuruimte beschikbaar zijn. Zo zijn er een aantal specifieke randvoorwaarden die moeten voldoen aan het voor ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te kunnen maken om circulair te kunnen ondernemen.

Ook bij een eventuele nieuwe werklocatie zal onderzocht worden of er rondom het thema duurzaamheid specifiek ruimte geboden kan worden voor circulaire bedrijven (uit onze gemeente).

Daarnaast willen wij kijken of we circulaire initiatieven meer kunnen stimuleren. In bijvoorbeeld de bouwsector (een van onze grootste sectoren) wordt er niet of nauwelijks gerecycled. Op technisch gebied is er veel mogelijk om de bouw circulair te maken. Zo kan beton hergebruikt worden, maar komt in de praktijk maar 2% van alle beton ook daadwerkelijk in nieuwe constructies terecht.

Wil je meer lezen over het onderwerp circulaire economie?
Kijk dan op deze pagina: Hetgroenebrein.nl

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Economisch Platform

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!