Terug naar vorige pagina

Project

Regio Alkmaar, West-Friesland, De Kop van Noord-Holland

Onderzoeken welke kansen er voor samenwerking op onderwijs en werkgelegenheid liggen in de Regio Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Als gemeente en regio focussen we ons vanuit oudsher qua werkgelegenheid en opleidingen met name op Amsterdam en de randstad.

Als we kijken naar de economische ontwikkelingen en de opleidingen in (de kop van) Noord-Holland/West-Friesland/Purmerend en de regio Alkmaar zijn er kansen om ons als economische sector meer te gaan focussen naar het Noorden en onze regio in plaats van traditioneel naar Amsterdam. Dat geldt niet alleen voor werkzoekenden en technische mensen die wij in onze gemeente en regio hard nodig hebben maar dat geldt ook voor onze leerlingen en studenten die beter geïnformeerd worden over het goede opleidingsaanbod in onze eigen regio. Leerlingen en studenten die in onze regio studeren zijn eerder geneigd om ook in onze regio een baan te vinden; daar waar de vraag groot is in bepaalde sectoren.

Hiervoor helpt een betere communicatie over het aanbod en de kwaliteit van opleidingen in de kop (om leerlingen te verleiden daar te studeren) en anderzijds zal er ingezet moeten worden op betere en snellere (OV) verbindingen zodat mensen uit bijv. de regio Hoorn/Alkmaar Edam-Volendam als werkplek overwegen.

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jeanine van Schendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!