Terug naar vorige pagina

Project

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Verbeteren van de kennis bij leerlingen over de verschillende relevante sectoren in de regio. Ondernemers en onderwijs gaan meer samenwerken om dit te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door stages en bedrijfscolleges.

Projectvoortgang: Een aantal gastcolleges zijn al gegeven.

20% compleet

Er is een imagoprobleem voor technische beroepen en de agrarische sector. Zowel jongeren als hun ouders hebben een bepaald (negatief) beeld van deze beroepen. Tegelijkertijd is de behoefte aan jonge aanwas binnen het bedrijfsleven voor deze beroepen juist zeer groot.

Onderwijsinstellingen/docenten hebben veelal weinig ervaring met en kennis van het bedrijfsleven en weten niet welke theoretische kennis en praktische vaardigheden voor bedrijven van belang zijn. Hierdoor wordt het gat tussen de inhoudelijke opleiding en het werk in de praktijk alleen maar groter. Bedrijven moeten veel omscholen of extra intern opleiden als gevolg van een onvoldoende niveau van basisvaardigheden en ‘verkeerde’ studiekeuzes. Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol hierin, zij kunnen basisvaardigheden onderwijzen en zij spelen een grote rol in de studiekeuze. De vraag welke vaardigheden dit zijn moet worden beantwoord in samenspraak met bedrijven. Een idee is om docenten stage te laten lopen binnen bedrijven zodat ze extra meekrijgen wat er leeft en wat er nodig is.
Het voortgezet onderwijs doet middels ‘stages’ een poging om leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Om deze stages voor meerdere doeleinden uit te nutten is het van belang dat onderwijs en bedrijfsleven samen kijken naar hoe zij hierin zoveel mogelijk bereiken.

Dit project bestaat grofweg uit drie pijlers:
1) Stage leerling
2) Stage docent
3) Opleiden door bedrijven

Voorbeeldmaatregelen:
-het oprichten van een stage-pool van bedrijven,
-leerling-bedrijf-koppelingen op basis van resultaten en interesses,
-leerlingen na afloop van stage presentatie over het bedrijf laten geven in de klas (evt via vlogs)

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jeanine van Schendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!