Terug naar vorige pagina

Project

Leven lang leren

Stimuleren van omscholing, verbreding en blijvend ontwikkelen.

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Dit project heeft als doel om omscholing, verbreding en blijvend ontwikkelen binnen onze gemeente te stimuleren.

Acties die hier aan bij kunnen dragen zijn:

-het stimuleren van meer onderwijsaanbod voor volwassenen op de scholen en op bedrijfslocaties.
-het creëren van een platform waar volwassenonderwijs in de regio in beeld wordt gebracht zodat de weg naar het volwassenonderwijs voor eenieder is te vinden en zodat er een soort vraag- en aanbod werking ontstaat.
– Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget vanuit de overheid voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jeanine van Schendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!