Terug naar vorige pagina

Project

MKB-actieplan

Onderzoeken in hoeverre Edam-Volendam kan aanhaken op het MKB-Actieplan van Staatssecretaris EZK Mona Keijzer.

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Staatssecretaris Mona Keijzer (ook betrokken bij het traject van onze Economische Toekomst!) van Economische Zaken en Klimaat is in het kabinet het boegbeeld voor mkb-onder¬nemers. Zij heeft een MKB-Tour door Nederland gemaakt en daarbij veel ondernemers, branchevertegenwoordigers en bestuurders gesproken. Er is geïnventariseerd waar ondernemers tegenaan lopen, wat beter kan, en of de (rijks)overheid daar wat aan kan doen. Ondernemers moeten het zelf doen, maar de overheid is met regelge¬ving, dienstverlening en gefundeerde kennis over de staat van het mkb heel belangrijk voor het ondernemersklimaat. De ontmoetingen en gesprekken hebben geleid tot het MKB-actieplan.
Het plan behandelt zeven belangrijke thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel. Er zijn ruim 200 miljoen euro beschikbaar om het actieplan tot uitvoering te brengen.

Met dit project onderzoeken wij of wij lokaal of regionaal kunnen aanhaken bij de uitvoering van het actieplan en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die in het actieplan worden geboden.

Link naar het MKB actieplan op de website van de Rijksoverheid: MKB Actieplan
Link naar de Voortgangsrapportage op de website van de Rijksoverheid: Voortgangsrapportage MKB Actieplan

Document: MKB-actieplan_WEB
Document: Voortgangsrapportage2019_MKB-actieplan

Ambitie 8

Werkgelegenheid

In 2040 is er voor iedereen genoeg werk in de regio

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Simone Vendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!