Terug naar vorige pagina

Project

Regionaal

Samen met collega gemeenten, Provincie en MRA in beeld brengen van de regionale ruimtebehoefte voor bedrijfsruimte en indien nodig op zoek naar de bedrijfslocatie van de toekomst.

Projectvoortgang: Plan in ontwikkeling.

40% compleet

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland, Beemster en Purmerend zijn – naar aanleiding van het traject van de economische toekomst- eind 2019 een gezamenlijk traject gestart om te onderzoeken welke keuzes er gemaakt moeten worden voor onze bedrijventerreinen richting 2040.

Het invullen en verder uitbouwen van de regionale samenwerking tussen de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland is het startpunt van dit traject. Transparantie, openheid en eigen kracht zijn hierbij kernwoorden. Het streven is om als regio een gezamenlijke aanbieding te kunnen doen richting ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsruimte in de regio. Op dit moment wordt er vooral onderling geïnformeerd, maar het streven is om de samenwerking qua ruimte voor bedrijvigheid uit te bouwen. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor het in standhouden van de band tussen lokale ondernemers en de verschillende gemeentes. Er worden afspraken gemaakt over vorm en inhoud van deze nieuwe samenwerkingsvorm, waarbij de herkenbaarheid voor de ondernemer en de persoonlijke begeleiding en ondersteuning voorop staan. Dit wordt vastgelegd in een samenwerkingsagenda.

Ook zal de huidige en toekomstige behoefte (middellange en lange termijn) voor werklocaties onderzocht worden.

De volgende doelen staan centraal in het traject:
• De regionale samenwerking verder uitbouwen. Van informeren naar versterkte samenwerking als het gaat om ruimte voor onze bedrijven. Dit met instandhouding van de band tussen gemeente en lokale ondernemers.
• Inzicht krijgen in de huisvestingsbehoefte van ondernemers binnen de regio Waterland.
• Inzicht krijgen in het gewenste vestigingsklimaat op regionale bedrijventerreinen.
• Neerzetten gezamenlijke korte- en langetermijnstrategie voor bedrijfshuisvesting in de regio Waterland.

Uiteraard worden ondernemers en de ondernemersverenigingen als belangrijke partners betrokken bij het traject.

Persbericht samenwerkingsverband drie gemeenten inzake ontwikkeling Purmer

12060_200619_Purmer_Inventarisatie-praatplaat_definitief

Ambitie 8

Werkgelegenheid

In 2040 is er voor iedereen genoeg werk in de regio

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Simone Vendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!