Terug naar vorige pagina

Project

Sharing is caring

Onderzoeken van de behoeften en kansen voor shared facilities voor ondernemers/start-ups of ZZP’ers.

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Dit project gaat over het in beeld brengen van de behoeften en kansen voor shared facilities voor bedrijven, winkels en voorzieningen (deelconcepten en logistiek).

Ook valt hieronder het multifunctioneel inrichten van andere locaties dan de reguliere werklocaties. Zo kan bijvoorbeeld in combinatie met het onderwijs het multifunctioneel gebruik maken van lege klaslokalen worden onderzocht. Een idee is om (door middel van het plaatsen van ritsbare wanden) van klaslokalen kantoortjes te maken die (tijdelijk) verhuurd kunnen worden aan startups of ZZP-ers. Dit om ondernemerschap te stimuleren en deels te kunnen faciliteren maar om ook kruisbestuiving tussen onderwijs en ondernemers te stimuleren.

Ambitie 3

Wonen & werken

In 2040 wonen en werken wij op de meest ideale locaties

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!