1

De ambitie-ambassadeurs organiseren per ambitie een startbijeenkomst met de projecttrekkers. Op deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over voortgang in z’n geheel, maar kunnen ambassadeurs en trekkers ook onderling inventariseren hoe de projecten zo optimaal mogelijk kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door het opzetten van een werkgroep die met meerdere projecten aan de slag gaan).