4

Het Economisch Platform overlegt periodiek over de voortgang van de ambities en stemt met ambitie-trekkers af over het toevoegen of stoppen van projecten. Het Economische Platform en de gemeente maken verdere afspraken over werkzaamheden, verantwoordelijkheden en financiering.