5

Op de website www.economischetoekomst2040.nl worden per ambitie en deelproject projectpagina’s ingericht. Deze kunnen worden gebruikt voor informatie, discussie, of bijvoorbeeld het uitvoeren van polls. De website geeft ook voortdurend inzicht in de voortgang van de projecten. De website is dus zowel informatief als interactief en vormt het collectief geheugen van het traject.