Terug naar vorige pagina

Project

Busjesfile/Bereikbaarheid N247

Onderzoeken hoe we verkeersbewegingen van werkverkeer efficiënter kunnen maken; zoals de bereikbaarheid van de N247. Bij dit project kun je de laatste stand van zaken vinden.

Projectvoortgang: Gunningsfase werkzaamheden N247 (start 2021)

40% compleet

Fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. Samenwerkende overheden in diverse deelprojecten aan de N235 en N247 zorgen ervoor dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Zij vormen samen de stuurgroep en zijn opdrachtgever van dit project.
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Waterland is een te grote opgave om in 1 keer aan te pakken. Daarom is de totale opgave verdeeld over meerdere deelprojecten:

•N235 (gereed)
•Inrichting rijbaan N247 (gereed)
•N517 (in uitvoering)
•N247 (in voorbereiding)
•Onderdoorgang Broek in Waterland (studie)

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar. De reistijd varieert van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.
De onbetrouwbare reistijd komt door de verkeersafwikkeling op kruispunten waar het openbaar vervoer kruist met het autoverkeer. Door de wachtende auto’s wordt de toegang op de kruispunten voor het busvervoer versperd en hopen bussen zich op voor de verkeerslichten. Bovendien is door de huidige indeling van de wegen bijna geen groei van het aantal bussen mogelijk. Dit leidt weer tot capaciteitsproblemen in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er regelmatig ongevallen op de N235 en de N247, onder meer door files en te hoge snelheden buiten de spits.

Planning
2019 Voorbereidende werkzaamheden N247
2020 Contracteren opdrachtnemer
2021 Start uitvoerende werkzaamheden
2022 Zomerafsluiting
2023 Uitvoering gereed

De actuele stand van zaken en de plannen kunnen gevonden worden op de website van de Provincie Noord-Holland: Provincie Noord-Holland Project Bereikbaarheid Waterland

Om op de hoogte te worden gehouden over de laatste ontwikkelingen kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief: Aanmelden voor Nieuwsbrief Provincie Noord-Holland

Ambitie 5

Bereikbaarheid

In 2040 zijn we binnen 10 minuten in Amsterdam

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jaap Buijs

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!