Terug naar vorige pagina

Project

Duurzame warmte

Uitbouwen van de coördinerende rol van de gemeente wat betreft de analyse van de potentie van duurzame warmte en de mogelijkheden tot het beter benutten hiervan.

Projectvoortgang: Verkenning klaar: Concept RES gereed

30% compleet

Vanuit het Klimaatakkoord worden gemeenten verplicht te werken aan een Regionale Energie Strategie. De RES wordt een document waarin tot het jaar 2030, per regio, de opgaven ‘duurzame opwek van elektriciteit’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord zijn uitgewerkt. In de Regionale Energie Strategie wordt de regionale warmtevraag en beschikbaarheid van (duurzame) bronnen in kaart gebracht. Ook wordt inzicht gegeven in de huidige en gewenste toekomstige infrastructuur. Verschillende gebieden in Nederland werken aan een strategie. Edam-Volendam valt onder de RES NoordHolland Zuid.

Momenteel is de eerste verkenning afgerond is ligt er een concept RES waarin o.a. zoekgebieden staan aangegeven. De zoekgebieden zijn liggen nog niet vast, maar zijn een eerste proeve. Ze geven zeker de denk- en zoekrichting aan, maar er kunnen nog steeds zoekgebieden afvallen of bijkomen. Deze verdere uitwerking gebeurt in de komende periode als er aan de RES 1.0 gewerkt gaat worden. Ook vindt dan de integrale afweging plaats vanuit leefbaarheid, ruimte, natuur, landschap en milieu, over het maken van slimme combinaties en of er draagvlak voor is. De integrale afweging gebeurt echter als we een stap verder zijn in de verkenning.

Samenvatting Concept RES:Concept RES

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Economisch Platform

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!