Terug naar vorige pagina

Project

Money, money, money

IInformeren over de (regionale) financieringsmogelijkheden voor ondernemers, die in het leven zijn geroepen om investeringen op het gebied van energie en verduurzaming mogelijk te maken.

Projectvoortgang: Besluitvormingsfase

50% compleet

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) staan voor grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. De uitdagingen overstijgen gemeentegrenzen en vragen om passende investeringen. Die kunnen niet alleen door marktpartijen worden gedaan; voor overheden is een onmisbare, aanjagende rol weggelegd. Het kabinet heeft deze rol onderkend en met de oprichting van Invest-NL een vehikel gecreëerd om investeringen aan te jagen. Met de oprichting van Invest-MRA (werktitel) wordt hier op regionale schaal op aangesloten.

Concreet gaat Invest-MRA twee dingen doen:
• business development: het ondersteunen van bedrijven in de MRA en NHN om consortia te vormen en nieuwe technologieën te ontwikkelen tot een haalbaar businessplan;

• Invest-MRA-fonds: investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit alleen de markt kunnen halen.

De doelstelling van deze beide elementen gezamenlijk is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven op het gebied van energie en circulariteit.

Besluitvorming over oprichting Invest-MRA
Op dit moment wordt door de verschillende gemeenten in de MRA en NHN gewerkt aan principebesluitvorming over de definitieve oprichting. Het streven is om voor het einde van 2020 een besluit te nemen over de oprichting van Invest-MRA.

Website
Onlangs is de website www.invest-mra.nl gelanceerd. Op deze website worden actuele ontwikkelingen gedeeld, evenals antwoorden op de meest gestelde vragen. De website richt zich op alle belangstellenden, variërend van maatschappelijke organisaties en overheden tot ondernemers die in aanmerking willen komen voor ondersteuning door Invest-MRA. Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met het kwartiermakersteam.

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Economisch Platform

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!