Terug naar vorige pagina

Project

Skills

Aanhaken bij trends en ontwikkelingen door in het onderwijs meer ruimte te bieden voor het trainen van relevante vaardigheden zoals IT, techniek, etc.

Projectvoortgang: Niet begonnen

0% compleet

Verbindingen tussen bestaande projecten, onderwijs en bedrijven zorgen ervoor dat de relevante vaardigheden die nu én in de toekomst nodig zijn, ook aangeleerd worden. De intentie van dit project is om het onderwijs nog meer te laten aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Hiervoor moet eerst onderzocht worden waar er precies behoefte is en waar er een mismatch is tussen vraag en aanbod. De uitwerking hiervan kan zowel op kleine schaal als op grotere schaal opgepakt worden.

Ambitie 4

Opleiding & scholing

In 2040 hebben we voldoende geschikt personeel voor onze bedrijven

Ambassadeurs maken zich sterk voor de ambitie of het project.
Vragen kunt u echter stellen via info@economischetoekomst2040.nl

Jeanine van Schendel

Betrokken partijen

Nieuws over het project

Meer nieuwsberichten

Poll

Zou u een (thema)raadsvergadering bij uw bedrijf plaats willen laten vinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!