Ambities & Projecten

Het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente hebben ‘10 ambities voor 2040’ vastgesteld, met daarbij concrete projecten. Nu is het aan ons om van deze ambities werkelijkheid te maken. Lees hieronder meer over de ambities en de daarbij horende doelen.

Nieuws

filter op ambitie

Meer nieuws

Wat en waarom
economische visie 2040

Begin 2019 zijn het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente samen gestart aan een bijzonder traject: Onze Economische Toekomst 2040. Tijdens verschillende ThemaCafés en grootschalige events, werden samen de uitgangspunten voor onze economie richting 2040 bepaald.

Alle input is inmiddels verzameld en verwerkt in ‘onze 10 ambities voor 2040’ met daarbij concrete projecten. Deze 10 Ambities zijn gepresenteerd tijdens de spectaculaire Eindbijeenkomst. Laten we het ‘wij gevoel’ vasthouden en samen zorgen voor een blijvend gezond economisch klimaat!